ขายส่งและส่งออก

คุณต้องการขายผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และขายดี ด้วยราคาส่งที่ถูกจริง
คุณสามารถขายในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการจัดส่งเอง และรวมถึงเอกสารที่เราพร้อมจะเป็นผู้ดูแลจากต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง
หรือหากต้องการมีแบรนด์ของคุณเอง (OEM) เรายินดีตอบทุกคำถามพร้อมคำแนะนำอย่างเต็มใจ